קול קורא בנייה מודולרית נספח 2 תכנון זמני ועלויות הקמה.docx