רשימת חברות מעונינות לתת אתרי הרצה וליווי ליזמים יוני 2022 משרד האנרגיה…..xlsx