בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במסלול מופת 2022.docx