(9)תאגידים בינלאומיים שפתחו בישראל מרכזי מחקר ופיתוח מהקמת המדינה-EXPORT.xlsx