מענה לשאלות הבהרה – הליך תחרותי מסלול הנבטה – קובץ 2_0.pdf