מענה לשאלות הבהרה – הליך תחרותי מסלול הנבטה – קובץ 2.pdf