הוצאה על מחקר ופיתוח מהתמג על פי דוח האחרון של OECD מתוקן-EXPORT.xlsx