(7)רכישת חברות ישראליות על ידי תאגידים בינלאומיים-EXPORT.xlsx