רכישת חברות ישראליות על ידי תאגידים בינלאומיים.xlsx