הוצאה על מחקר ופיתוח מהתמג על פי דוח האחרון של OECD-EXPORT.xlsx