תיקון למענה לשאלות הבהרה – הליך תחרותי מסלול הנבטה – 220622.pdf