בקשת הדרכה לקראת הגשה בקשה לתמיכה במופ מסלול מופ בתעשיית הייצור מופת_1.docx