מענה לשאלות הבהרה – הליך תחרותי מסלול הנבטה – 310522.pdf