מסלול הטבה מס’ 44 – פיתוח הון אנושי עבור התעשייה בישראל – 18.05.2022.pdf