מסלול מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור – 18.05.2022.pdf