מסלול הטבה מס’ 34 – תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) – 18.05.2022.pdf