מסלול הטבה מס’ 9 – תנופה – סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים – 18.05.2022.pdf