מסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות – 18.05.2022.pdf