‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 13.01.2022 – לפרסום.pdf