הסכם-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-120522 גרסת עקוב אחר שינויים.pdf