טופס ההצעה-מכרז אתר האינטרנט-מתוקן לאחר שאלות הבהרה.pdf