‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 13.12.2021 – לפרסום.pdf