‏‏פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 11.05.2021 – לפרסום.pdf