קול ננו שתפ גרמניה שלב ב’ 2017 נספח ג בקשה אקדמיה-תעשיה מקוצר.doc