ארגז החול של הקול הקורא השני של מיזם הרחפנים הלאומי 8.5.2022 סופי_1.docx