21.12.2021 – בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית החממות.docx