טופס מילוי הפרטים להשתתפות במכרז מתאם מיזם תחום בינוי.docx