נספח לקול הקורא לקידום השתלבות אוטובוסים עצמאיים בקווי שירות של התחבורה הציבורית בישראל.pdf