(5)בקשות שהוגשו לרשות בשנים 2010-2021 סופי-EXPORT.xlsx