07.03.2022 – בקשה לתמיכה בתוכנית מחקר יישומי בתעשייה.docx