הרשמה ליועצים טכנולוגים פוטנציאליים למכינה למופ לאתר 30.03.22.xlsx