(2)יחס בין עובדי מחקר ופיתוח לעובדי מעטפת.-EXPORT.xlsx