(1)יחס בין עובדי מחקר ופיתוח לעובדי מעטפת.-EXPORT.xlsx