27.03.2022 הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6).docx