09.03.2022 – בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכנית הרצה.docx