שהוגשו לעומת בקשות שאושרו בשנים 2010-2021-EXPORT.xlsx