בקשות שהוגשו לעומת בקשות שאושרו בשנים 2010-2021.xlsx