02.03.2022 – בקשה לאישור תאגיד תעשייתי (יחיד).docx