המדיניות המוצעת להאצת צמיחת ענפי הטכנולוגיה המתקדמת.pdf