רשימת חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2020.xlsx