מסלול הטבה

מסלול הטבה מס’ 49 – תכניות לעידוד הנבטה ויזמות

קובץ ראשי להורדה

נספח 4 לנהלי מסלול 49 – דוח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון.doc