דין וחשבון הועדה לבחינת התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בחברות הגדולות.pdf