בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות טכנולוגית בשיתוף עם גורמי ממשל (פיילוטים).docx