קורות חיים אבי רכס ותמצית פעילות פרסייס הנדסה 2022.pdf