מסלול הטבה מס 49 – מסלול תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות – 23.01.22.pdf