אישור ביטוח הסכם אספקת מחשבים ושירות-נספח 4.2 להסכם.pdf