(1)אחוז הוצאה על מחקר ופיתוח מהתמג על פי הדוח האחרון של ה-OECD (2019)-EXPORT.xlsx