התוצר לעובד בענפי הטכנולוגיה העילית בישראל- מחקר עומק והשוואה בינלאומית.pdf