24. פורמט מסמך הצדקה מאגדי – תכניות עבודה – שלב ג.docx