(11)אחוז הוצאה על מחקר ופיתוח מהתמג על פי הדוח האחרון של ה-OECD (2019).N-EXPORT.xlsx